Tichým hlasom.

In a calm voice

Performative Exhibition

Trvanie | Length: 5 x cca 12 min

Čo potrebujete | Must have: phone + headphones | slúchadlá + internet

(ENG below)

Formát na pomedzí výstavy príbehov a živej audio-knižnice dáva priestor piatim rôznorodým ľuďom. Žijú v Bratislave, ale hovoria (pre nás) cudzími jazykmi, pochádzajú z rôznych kultúr a ich pohľad na svet je jedinečný. Z nebezpečných ulíc Jakarty roku '98 vás zavedú na kyjivský majdan plný spevu, aj do sibírskeho mestečka, kde rozhodnutie ísť, či neísť na protest ovplyvňuje výška výplaty. Na námestí plnom stromov, na ktorom sa cestičky zbiehajú doprostred, zaznejú sny o budúcnosti. Budeme ochotní za ňu protestovať?

Concept: Alžbeta Vrzgula

Sound design: Arx

Costume design: Laura Štorcelová

Team: Irina, Gab a Tade, Olena, Mehmet, Jakub, Katarína

Operating between an exhibition of biographies and a living audio-library, this project creates a space for an encounter with five people. They live in Bratislava, but they speak foreign languages, they come from different cultural backgrounds and each and one of them shares their unique view of the world. From the dangerous streets of Jakarta of '98 you will be transported to the Kyiv Maidan full of songs and to a Siberian town, where the decision whether to protest or not is influenced by your payroll. In the square full of trees, where the paths converge to the middle, dreams of the future are heard. Will we be willing to protest for them?

Premiérové uvedenie formátu Tichým hlasom. In a Calm Voice vzniklo pre festival [fjúžn] 2022 ako spolupráca s režisérkou Alžbetou Vrzgulou a nezávislým divadlom Uhol_92. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.